هات تپ و شرایط اضطراری

هات تپ ماهیتا از فرایندهایی سات که در شرایط ویژه انجام می شود. کارفرمایان مجتمع های صنعتی ممکن است بنا به هر دلیلی تن به عملیات انشعاب گیری به روش هات تپ ندهند. این امر می تواند ناشی از عدم آگاهی نسبت به ایمنی و استانداردهای آن، تخمین های نادرست و مواردی از این دست باشد. در این خصوص وظیفه تلاشگران حوزه های مرتبط صنعتی است که تیم های برنامه ریزی و مهندسی را نسبت به مزایای هات تپ برای انشعاب گیری آگاه گردانند. شاید بخش اعظم فعالان حوزه های پایپینگ و برنامه ریزان واحدهای نفتی و گازی و پتروشیمی نگاهی اضطراری به فرایند هات تپ داشته باشند؛ به این معنا که فقط در زمانی به سراغ این سرویس خطوط لوله خواهند رفت که راه دیگری برای انشعاب گیری وجود نداشته باشد. اما باید توجه داشت که اتفاقاً هات تپ یک سرویس ویژه خطوط لوله است که به مطمئن ترین شکل ممکن فرایند انشعاب گیری در شرایط اضطراری را مقدور می سازد. فلسفه این فرایند آن است که برای انشعاب گیری نیازی به تعطیلی فرایندهای موازی وجود نداشته باشد و طراحی فرایند هات تپ به گونه ای انجام شده است که این مهم را با بیشترین ضریب ایمنی به انجام برساند.

هات تپ در شرایط اضطراری هات تپ هات تپ و شرایط اضطراری hottapping
هات تپ بمنظور انشعاب گیری در شرایط اضطراری است

بنابراین هات تپ گرچه اقتضایی پر ریسک دارد اما اگر به شکل مطمئن، بر اساس استانداردها و الزامات بین المللی، و توسط مجریان کار آزموده و آزمون پس داده انجام شود اتفاقا مطمئن ترین و قابل اتکاترین روش انشعاب گیری به شمار می رود. از این رو اتفاقا باید از مزایای این فرایند بیشترین بهره را برد و یک مجموعه صنعتی را با بهره گیری از آن نسبت به فرایندهای جاری اش محفوظ نگاه داشت. برای انشعاب گیری از خطوط لوله تحت سرویس، اگر به روشی نظیر هات تپ تن ندهیم ناچار به صرف هزینه و زمان بالا خواهیم بود که البته آن نیز با ریسک ها و خطرات خاص خود انجام می شود. اگر یک کارفرما برای انشعاب گیری روش های دیگر را ترجیه دهد باید هزینه های ناشی از تخلیه خط لوله، رسوب گیری، برش سرد، جوشکاری و مواردی از این دست را بپذیرد که البته این فرایندها نیز به لحاظ خطرات احتمالی دست کمی از هات تپ ندارند. برای مثال اگر رسوب گیری به نحو کامل انجام نشده باشد و از سیال و رسوبات ان در لوله باقی مانده باشد، حین برش لوله یا جوشکاری باز هم ممکن است با واکنش های حرارتی و احتراق و آسیب هایی از این دست مواجه شویم.

بنابراین مزیت عملیات هات تپ علاوه بر زمان و هزینه مقرون به صرفه ای که در بر دارد، در این است که عملیات انشعاب گیری هات تپ مناسب برای شرایط اصطراری با بیشترین ضریب ایمنی است. از طرفی در بطن خود انواع ساز و کارهای ایمنی برای به حداکثر رساندن ایمنی کار و واکنش سریف در برابر خطرات اضطراری را نهفته دارد. نکته مهم اشراف و تسلط، و البته رعایت این نکات مهم ایمنی است که در جای خود می توانند کمک شایانی به پیشبرد عملیات کنند و صحت آن را کاملاً تضمین کنند.

چرا هات تپ مناسب شرایط اضطراری است؟

منظور از شرایط اضطراری شرایطی است که یک مجتمع نیازمند یک فرایند است که به صورت پیش بینی نشده بر او تحمیل شده است و از این رو برای انجام آن نیازمند برخی تغییر رویه ها و روندها در کارهای روزمره و رایجش است. برای مثال می توان به خراب شدن تأسیسات، تجهیرات، دستگاه و ماشین آلاتی اشاره کرد که نقش مهم در پیشبرد فرایندهای مجتمع دارند و از این رو آسیب آن ها مجموعه را دچار اختلال کرده است. در این شرایط چاره ای جز معوق گذاشت نفرایند به منظور اجرای کارهای لازمه وجود ندارد.

حال و در خطوط لوله شرایطی را تصور کنید که نیاز جدی به یک انشعاب جدید روی خطوط لوله احساس می شود. یا نیازمند آن هستیم که یک اتصال، دستگاه، ابزار کنترلی و ابزار اندازه گیری دقیق در محلی خاص از خطوط لوله نصب کنیم اما خطوط لوله نیز در حال فعالیت هستند و سیال درون شان در جریان است. بدیهی است هر چه این دست نیازهای تعمیراتی بیشتر باشند احساس نیاز به انجام عملیات انشعاب گیری نیز بیشتر خواهد بود. در چنین موقعیتی این فرایند هات تپ است که اضطرار موقعیت ایحاد شده را رفع می کند و با توجه نوع فن آوری به برنامه ریزان مجتمع اجازه می دهد بدون نیاز به هر گونه عمل اضطراری انشعاب گیری را انجام دهند. در واقع با استفاده از تکنولوژی هات تپ تمامی این دست نیازهای تأسیساتی و تعمیراتی بدون نیاز به قطع سیال درون لوله میسر خواهد بود و از این رو فن آوری هات تپ از شرایط رفع اضطرار می کند.

عملیات هات تپ  هات تپ هات تپ و شرایط اضطراری hottap iran
انجام عملیات هات تپ در زمانی که امکان بستن خط وجود ندارد

هات تپ دارای این قابلیت است که خط لوله و فضای درونی آن را دسترس پذیر می سازد و این اجازه را به برنامه ریزان می دهد تا هر یک از فرایندهای اضطراری ذکر شده را به انجام برسانند، بدون این که صدمات و هزینه های ناشی از تعطیلی خط را بپذبرند. با استفاده از فن آوری هات تپ ابتدا روی خط لوله یک اتصال سه راهی نصب می شود، سپس ولو روی آن قرار می گیرد و در نهایت دستگاه هات تپ پس از بسته شدن روی ولو خود فرایند برش لوله و انشعاب گیری از ان را انجام می دهد. ساختار دستگاه هات تپ و شفت و کاتر گردبر آن این اجازه را می دهد که هم دستگاه و تجهیزات آن به درون خط لوله نفوذ و پیشروی کنند و هم با استفاده از حرکت دورانی کاتر گردبر، خط لوله به سایز مورد دلخواه بریده شود.

به این ترتیب بدون نیاز به فرایندهای متداهل در روال جاری مجموعه خط به سایز مورد دلخواه بریده می شود و برنامه ریزان می توانند از انشعاب جدید حاصل شده بهره برداری کنند. این عملیات برخلاف آن چه به نظر می رسد در صورت رعایت استانداردها دارای ضریب ایمنی بسیار بالایی است. ساختار آب بند و ضد نشتی دستگا و اتصالات، و خود فرایند هات تپ خط لوله، سیال درون آن و محیط اطراف را نسبت به خطرات متقابلی که می توانند برای هم داشته باشند محفوظ می دارد و به این ترتیب می توان از صحت کار کاملاً مطمئن بود. ضمن این که سرعت و روند فرایند هات تپ نیز در مقایسه با روش های انشعاب گیری دیگر بسیار بالاتر بوده و در عمل بهره وری کار انشعاب گیری را بسیار بالاتر خواهد بود. از این رو می توان هات تپ را فرایندی مطمئن، کارآمد و با ضریب بهره وری بسیار بالا دانست.