هات تپ و ضرورت آب بندی اتصالات

آب بندی در عملیات هات تپ جزو شروط اصلی محسوب می شود. اصولاً مزیت عملیات هات تپ در همین قابلیت می باشد و اگر مجری فرایند نتواند شرایط آب بندی مجموعه را به درستی تحقق ببخشد در واقع فلسفه وجودی عملیات هات تپ زیر سوال رفته است. از این رو در اجرای عملیات هات تپ ضرورت آب بندی هر کدام از اتصالات و گام ها باید در پس دهن تمامی نیروهای فعال در عملیات باشد.

آب بندی مجموعه فرایندهای هات تپ شامل اقداماتی می شود که در هر گام روی فرایندها و اتصالات و اجزا و ابزار انجام می شود تا در هر مرحله از کار گرم با ایرادی نظیر نشتی مواجه نشویم. این دست اقدامات مجموعه وسیع و بسیطی را می طلبد و از همین رو برای انجام عملیات هات تپ به نحو صحیح باید به تمامی آن ها توجه داشت.

هات تپ ولو و اتصال آب بندی هات تپ  هات تپ و ضرورت آب بندی اتصالات hottap 2 Copy
مجموعه هات تپ، اتصال و ولو باید ضمن اتصال به یکدیگر مجموعه را آب بند نگاه دارند

نشتی چگونه ایجاد می شود؟

برای این که نسبت به آب بندی فرایند هات تپ اشراف کامل داشته باشیم باید ابتدا عوامل ایجاد نشتی را برشمریم تا بتوانیم از بروز هر یک از آن ها پیشگیری کنیم. نشتی حین عملیات هات تپ به دلایل عدیده ممکن است رخ دهد که اصلی ترینشان بشرح زیر است:

– نشتی از ناحیه اتصال:

ممکن است نشتی ناشی از تصال سه راهی ای باشد که ساخته شده است و روی لوله نصب شده است. اجزای اتصال سه راهی معمولاً به روش جوشکاری روی هم مونتاژ می شوند و اگر جوشکاری و ساخت اتصال به درستی و متناسب با شرایط و مشخصات فنی خط لوله انجام نشده باشد با ایراداتی نظیر نشتی در آن مواجه خواهیم بود

– نشتی از ناحیه نصب اتصال روی لوله

گاهی اوقات ممکن است خود اتصال به درستی ساخته شده باشد اما از محل نصب آن روی لوله دچار نشتی شویم. این مهم در خصوص اتصالاتی که به صورت مکانیکی روی لوله نصب می شوند بارزتر خواهد بود و به همین دلیل باید توجه ویژه به نحوه اتصال را داشته باشیم.

جوشکاری اسپلیت تی هات تپ   هات تپ و ضرورت آب بندی اتصالات IMG 4703 min 2
جوشکاری اتصال هات تپ روی لوله نقش حائز اهمیتی در آب بندی و پیشگیری از بروز نشتی دارد

– نشتی از ناحیه محل نصب ولو روی اتصال

در عملیات هات تپ دو اتصال دائم وجود دارد؛ دائم از این لحاظ که اغلب پس از اتمام عملیات هات تپ نیز روی لوله باقی می مانند و در واقع به جزوی از انشعاب جدید تبدیل خواهند شد. این دو اتصال ولو و سه راهی هستند. در صورتی که محل نصب سه راهی روی لوله صحیح و ایمن باشد باز هم در خصوص اتصال ولو روی آن باید اهتمام ویژه را به خرج داد تا از این ناحیه نیز دچار نشتی نباشیم. قرار دادن یک گسکت مناسب با سایز و فشار خط و سیال یکی از مهم ترین اقدامات در این خصوص است. علاوه بر این چنان که می دانیم این دو اتصال از طریق چیپ و مهره به هم متصل می شوند. از این جنبه نیز لازم است مجری عملیات هات تپ دقت و وسواس کافی را داشته باشد.

– نشتی ولو

ولو حتما باید بر اساس مشخصات فنی سیال و خط لوله انتخاب شود. چنان که می دانیم انواع ولوها در خطوط لوله موجود هستند و در انجام هات تپ باید به سراغ ولوی رفت که متناسب با شرایط کاری باشد. برای مثال برای هات تپ گیری روی خطوط لوله حاوی گاز معمولاً ترجیح بر آن است که از ولو توپی استفاده شود. ولو پروانه ای، کشویی و دروازه ای دیگر ولوهای موجود در بازار هستند که بسته به شرایط کاری برای عملیات هات تپ انتخاب می شوند. پس از انتخاب ولو مناسب نوبت به تست فشار آن می رسد. عملکرد صحیح ولو مروط به آن است که تحت فشاری کاری خط بتواند پاسخگو باشد. برای کسب اطمینان از این امر ولو را تحت فشار هیدرواستاتیک قرار می دهیم تا نسبت به قابلیت آب بندی آن تحت فشار کاری خط اطمینان حاصل کنیم.

در صورتی که هر یک از این دو نکته را از قلم بیاندازیم خواه ناخواه ضریب اطمینان عملیات را کاهش داده ایم و فرایند را در معرض نشتی احتمالی قرار داه ایم.

– نشتی از ناحیه دستگاه هات تپ

از دیگر تهدیدات عملیات هات تپ بروز ایراد از جانب خود دستگاه هات تپ است. ممکن است بنا به هر دلیلی دستگاه قابلیت آب بندی خود را از دست داده باشد. فقدان سیستم مطمئن نگهداری و تعمیرات، فرسودگی و از کار افتادگی برخی اجزا و قطعات دستگاه هات تپ، آسیب دیدن شیر تخلیه و مواردی از این دست می توانند باعث بروز نشتی در عملیات شوند.

اگر نشتی ناشی از دستگاه هات تپ به اجزای داخلی آن مرتبط باشد پروسه تعمیرات آن کمی دشوارتر خواهد بود و مجری کار ناچار خواهد بود کار را به منظور تعمیر دستگاه متوقف کند، اما اگر نشتی از ناحیه اجزای خارجی نظیر شیر تخلیه باشد می توان در روند انجام عملیات آن را رفع نمود

بزرگ ترین مزیت عملیات هات  تپ در این است که مجموعه را تا انتهای فرایند انشعاب گیری آب بند نگاه می دارد و اصولا دلیل مراجعه برنامه ریزان به این عملیات در همین نکته نهفته است. در عملیات هات تپ هیچ سیالی به بیرون رخنه نمی کند و سیال تحت هر فشاری هم که باشد در فضای داخلی خط لوله به جریان خود ادامه می دهد. کافی ایت که مجری عملیات هات تپ با درن ظر داشتن استانداردهای عملیات انشعاب گرم، اطلاعات دقیق فنی خط را دریافت نموده و بر اساس آن برنامه ریزی های فنی، مهندسی و اجرایی را برای انجام موفق و بی کم و کاست عملیات به انجام برساند. عملیات هات تپ در صورت رعایت استانداردها و الزامات مطمئن ترین و ایمن ترین عملیات خواهد بود، اما در صورت عر گونه غفلت می تواند منشأ آسیب و خطرات بزرگی باشد. نشتی سیال مسئله ای قابل اغماض نیست و جدا از ناموفق بودن عملیات در ضمن نشتی، نیروی انسانی، مجتمع صنعتی و محیط زیست می تواند در معرض آسیب های ناشی از آن باشد.

هات تپ و شرایط حمل

حمل و نقل در فرایندهای صنعتی جایگاهی حائز اهمیت دارد و توجه به آن بسیار ضروری است؛ هات تپ نیز از این قاعده کلی مستثنی نیست و چه بسا مولفه های تاثیرگذار حمل و نقل در هات تپ از بسیاری فرایندهای صنعتی دیگر دارای اهمیت بیشتری باشد. در عملیات هات تپ تجهیزات سنگین با قابلیت ها و پتانسیل های آسیب زا و خطرناک حمل و نقل می شوند و از همین رو باید تا جای ممکن نسبت به آن ها حساسیت به خرج داد. حمل تجهیزات مربوطه به عملیات هات تپ از چند جنبه واحد اهمیت است و مجری عملیات باید به تمامی آن ها توجه داشته باشد:

  • اول آن که در حمل و نقل به تجهیزات نباید آسیبی وارد شود. تجهیزات و ماشین آلات عملیات هات تپ اکثرا سنگین وزن هستند اما احتمال بروز آسیب در آن ها کم است. برای مثال دستگاه هات تپ کمتر دچار آسیب در صورت افتادن خواهد شد چرا که محل آسیب زایی ندارد. بخشی از قطعات و تجهیزات و اتصالات نظیر فلنج ها هستند که متوجه اهمیت اند. اما با این احوال باید نسبت به حمل آن ها توجه داشت. از سوی دیگر جمل در عملیات هات تپ فقط به دستگاه هات تپ و اتصالات مربوط نمی شود؛ بسیاری از ماشین آلات و تجهیزات نظیر دستگاه جوش، تجهیرات تأسیساتی، ابزارها و ادوات کار به محل اعزام می شوند. در خصوص آن ها نیز باید توجه ویژه داشت
هات تپ و حمل دستگاه   هات تپ و شرایط حمل IMG 2432 min
دستگاه هات تپدر محل استقرار
  • نکته دیگر ین است که در صورت حمل نادرست و احیانا سقوط تجهیزات و ماشین آلات نه فقط دستگاه ها، بلکه محیط نیز در معرض آسیب قرار خواهد گرفت. چه بسا در محل حمل تجهیزاتی نصب و در حال فعالیت باشند که سقوط اجسام روی آن ها آسیب جدی به آن ها وارد کند. در خصوص این تجهیزات نیز باید نهایت دقت را به خرج داد تا آسیبی به مجموعه وارد نکنند.

آسیب دیدن یک دستگاه به معنای آن است که ناچاریم آن را تعمیر یا تعویض کنیم، اما وقتی آن دستگاه روی محلی مملو از تجهیزات و ابزارها سقوط می کند و به ان ها آسیب می زند به معنای آن است که یک یا چند فرایند به همراه تجهیزات مربوط به آن آسیب دیده است و از همین رو باید از بروز این سانحه پیشگیری کرد.

  • مهم ترین نکته در حمل و نقل تجهیزات ایمنی نیروی انسانی است. نیروی انسانی مهم ترین سرمایه هر مجموعه ای است و از این رو محافظت از ایمنی و سلامت آن بر هر فرایندی تقدم دارد. از این رو تدوین دستورالعمل های ویژه در خصوص نحوه استقرار نیروی کار حین حمل تجهیزات هات تپ از اهمیت ویژه ای برخوردار است. برای مثال نیروی کار به هیچ هنوان نباید زیر دستگاهی قرار گیرد که با جرثقیل در حال حمل است. در لحظه بلند کردن دستگاه با جرثقیل یا لیفت تراک حتما باید از محل فاصله گرفت. بلند کردن و حمل دستی تجهیزات مربوط به هات تپ در خصوص اعلب تجهیزات مجاز نیست. مواردی از این دست باید رعایت شوند تا در حین عملیات مشکلی متوجه نیروی کار نشود.

در صورت توجه به آیتم های فوق می توان ضریب ایمنی کار و عملیات را تا حد زیادی بالا برد. اغلب دستگاه ها و تجهیزات مربوط به عملیات هات تپ قابلیت تخریب فرایند را در حد بالایی دارند. از این رو باید به نکات لازم در خصوص حمل این دستگاه ها اهتمام ویژه داشت. مراحل حمل ابزارها و دستگاه های مربوط به عملیات هات تپ را می توان به ترتیب زیر برشمرد:

حمل به محل:

در فرایند حمل دستگاه هات تپ و تجهیزات مرتبط به محل انجام پروژه توجه به چند نکته اساسی است. اول این که دستگاه هات تپ برای انجام عملیات آماده سازی شده است و از این رو حمل آن باید با نهایت دقت انجام شود. حساس ترین بخش دستگاه هات تپ در حین حمل کاتر و خصوصا الماسه های نصب شده روی آن است. کار اصلی عملیات هات تپ که شامل برش گرم لوله می شود را کاتر انجام می دهد. از این رو باید توجه داشت که خصوصا این بخش دچار آسیب، ضربه، تماس و اصطکاک با سایر تجهیزات و مواردی از این دست نشود. سایر تجهیزات نظیر دستگاه جوش و غیره نیز به محل انجام کار منتقل می شوند. لذا باید در خصوص آن ها نیز احتیاط های لازم را رعایت کرد.

حمل درمحل:

دستگاه هات تپ در محل انجام پروژه توسط جرثقیل به محل نصب و انجام کار منتقل خواهد شد و تا اتمام برش لوله به صورت کامل در آن محل نصب شده باقی خواهد ماند. از این رو باید مکانیزمی چیده شود که مسیر حمل و محل نصب دستگاه کاملا ایمن باشد. دستگاه هات تپ سنگین وزن است و احتمال سقوط آن، و یا آسیب دیدن تجهیزات و اتصالات در نتیجه تصادم با این دستگاه وجود دارد. از این رو باید دستگاه را به گونه ای حمل و نصب و نگهداری کرد که هیچ یک از ایرادات ذکر شده بروز پیدا نکنند.

حمل دستگاه در عملیات هات تپ گیری  هات تپ و شرایط حمل 12 min
حمل دستگاه هات تپ توسط جرثقیل در محل انجام عملیات

لازم به ذکر است عملیات ها معمولاً در موقعیتی صعب و در ارتفاع یا ناحیه حفاری شده انجام می شود. از این رو مسیر حمل دستگاه هات تپ و سایر تجهیزات باید کاملاً پیش بینی شده و سهل الوصول باشند.

حمل از محل:

یکی از مهم ترین ذهنیت های غلط در اغلب فرایندهای صنعتی تصور اتمام کار پس از انجام فرایند نهایی است. مجریان تصور می کنند که با اتمام فرایند برش گرم لوله توسط دستگاه هات تپ کار تمام شده است و به یکباره از رعایت نکات ایمنی و فنی غافل می شوند. این مهم ضریب آسیب های وارده پس از اتمام عملیات را افزایش می دهد و به همین دلیل باید در خصوص آن نیز حساسیت ویژه به خرج داد. مسیر خروج دستگاه هات از محل و انتقال آن به وسیله حمل به خارج از ایستگاه کاری باید به دقت انجام شود تا آسیبی از مرحله نهایی فرایند نیز متوجه مجموعه نشود.

حمل و نقل بخشی غیر قابل کتمان از فرایندهای صنعتی به شمار می رود و این مهم در خصوص خدمات پرتابلی که در محل ارائه می شوند نظیر عملیات هات تپ واجد اهمیت وافری است. از این رو باید در انجام آن دقت کافی را به خرج داد تا این بخش از فرایند نیز همچون فرایندهای اجرایی کار صحت و سلامت خود را حفظ نماید.

هات تپ چگونه انجام می شود؟

عملیات هات تپ فرایندی است روی خطوط لوله که می تواند بدون اثرگذاری بر فرایندهای موازی خطوط انجام شود و بدون هر گونه تداخلی با موفقیت به اتمام برسد. این عملیات انشعاب گیری از لوله ها در زمانی است که سیال درون آن ها جریان دارد و از این حیث توجه به مراحل و چگونگی انجام کار گرم هات تپ بسیار حائز اهمیت است.

برای بسیاری از فعالان که آشنایی دقیقی با این فرایند ندارند کمی عجیب می نماید که چگونه بدون قطع جریان سیال از لوله، می توان از آن انشعاب گیری کرد. در هر صورت هر گونه سوراخکاری و برش حفره ای ایجاد می کند که در صورت وجود سیال از آن به بیرون فوران می کند. پس چگونه است که عملیات برش لوله با انشعاب مورد دلخواه حین جریان سیال انجام می شود و هیچ گونه نشتی و برون ریز سیال در آن مشاهده نمی شود؟ در جواب باید گفت مکانیزم عملیات هاتتپ به گونه ای طراحی شده است که بدون بروز کوچک ترین نشتی کل فرایند انشعاب گیری به صورت کاملاً آب بند انجام می شود. از چه فن آوری هایی استفاده می شود که فرایند برش لوله را اینچنین ایمن می سازد؟

هات تپ خطوط لوله  هات تپ چگونه انجام می شود؟ photo 2017 08 06 16 39 38
عملیات هات تپ روی خط لوله

در پاسخ باید گفت آن چه فرایند هات تپ را ایمن می کند ساختار آب بند آن در کنار اتصالاتی است که برای انشعاب گیری از خط لوله مورد استفاده قرار می گیرند. به عبارتی دیگر دستگاه هات تپ که خود قابلیت آب بندی کامل دارد با سایر اتصالاتی که برای انشعاب گیری مورد استفاده قرار می گیرند کل مجموعه را در حین عملیات انشعاب گیری آب بندی می کنند.

اتصال سه راهی

شرح فرایند هات تپ به این گونه است که در مرحله اول باید یک اتصال سه راهی با استحکام بالا ساخته شده و روی لوله نصب و جوشکاری شود. فرایند نصب باید به گونه ای باشد که اولاً هیچ گونه نفوذی به درون لوله اتفاق نیفتد و لوله سوراخ نشود. چنان که می دانیم جین جوشکاری ممکن است به دلایل مختلف لوله سوراخ و دچار نشتی شود. باید کار به گونه ای انجام شود که اکیدا چنین اتفاقی نیفتد.

پس از اتمام عملیات جوشکاری و نصب اتصال روی لوله نوبت به نصب ولو روی اتصال سه راهی می رسد. در این مرحله نیز باید اهتمام کافی را داشت تا فیتینگ ولو روی اتصال به درستی و دقت انجام شود تا در حین کار دچار مشکل نشویم. لازم به ذکر است ولو پیش از نصب حتما باید تست شود تا مطمئن شویم استحکام کافی برای تحمل فشار خط را دارد.

دستگاه هات تپ

پس از آن نوبت به انجام عملیات هات تپ می رسد. در عملیات انشعاب گیری به روش هات تپ دستگاه روی ولو نصب و بسته می شود. باید دقت داشت که میان محل نصب هر یک از این اتصالات نیاز به یک گسکت متناسب با شرایط فنی کار است. گسکت ها در محل نصب ولو روی اتصال و نیز نصب دستگاه هات تپ روی ولو قرار می گیرند.

پس از این که دستگاه هات تپ را روی ولو نصب کردیم می توان عملیات انشعاب گیری را آغاز کرد. برای این کار ابتدا باید محرک هیدرولیکی آن آماده سازی و تنظیم شود. پس از آماده سازی موتور هیدرولیکی و روشن کردن آن حرکت دورانی کاتر دستگاه هات تپ شروع می شود. به این ترتیب مجموعه کاملاً آماده برش گرم می شود و اپراتور می تواند با پیشروی شفت برش را آغاز کند.

پیشروی کاتر

در فرایند پیشروی دستگاه هات تپ، کاتر ضمن حرکت دورانی خود به جلو پیشروی می کند. کاتر از مسیر ولو و اتصال سه راهی نصب شده روی لوله عبور می کند و در نهایت به لوله می رسد.

البته کاترها دارای یک مته راهنما هستند که پیش از خود کاتر به لوله می رسد و آن را سوراخ می کند. مته راهنما دارای یک سر الماس دار است که لوله را سوراخ کرده و ضمن پیشروی به داخل باعث می شود کاتر در ضمن حرکت دورانی خود دچار لنگی نشود.

پس از مته راهنما کاتر ضمن حرکت دورانی با محوریت مته راهنما درگیری با لوله را آغاز کرده و لوله را به سایز خود می برد. در فرایند برش لوله توسط کاتر باید بسیار دقیق عمل کرد و سرعت پیشروی را به گونه ای تنظیم کرد که کار با استانداردترین شکل ممکن انجام شود. سرعت بالای پیشروی باعث شدت بالای درگیری کاتر و لوله شده و ممکن است باعث خراب شدن کاتر یا ایجاد حرارت بالاتر از حد مجاز ناشی از اصطکاک بالای کاتر و لوله شود که بسیار خطرناک است و حتما باید از وقوع آن پیشگیری کرد.

عملیات هات تپ با استخراج کوپن به اتمام می رسد  هات تپ چگونه انجام می شود؟ oil terminal asaluyeh
اتمام عملیات هات تپ و استخراج قطعه بریده شده (کوپن)

در عملیات هات تپ باید بسیار توجه داشت که پیشروی حد نصابی دارد و نمی توان فرایند پیشروی را تا آخر ادامه داد چرا که ممکن است هر دو طرف لوله را ببرد که این به نوبه خود یک ایراد اساسی است. بنابراین باید در خصوص میزان پیشروی لازم جهت برش کامل لوله نیز پیش بینی ها و محاسبات لازم را انجام داد.

اتمام عملیات

پس از اتمام برش لوله باید پسروی و عقب نشینی دستگاه هات تپ را به انجام رساند تا بتوانیم ولو را ببندیم. از این رو دستگاه عقب نشینی کرده و متعاقب آن ولو را به صورت کامل می بندیم تا بتوانیم دستگاه را از مجموعه خارج کنیم. پس از باز کردن دستگاه می توان گفت عملیات هات تپ به اتمام رسیده است و کارفرما می تواند از انشعاب ایجاد شده از طریق ولو بهره برداری کند.

مهارت ها در هات تپ کدامند؟

عملیات هات تپ از جمله فرایندهای خطوط لوله است که بر حسب کارکردها دارای مکانیزم عملکردی خاص خود است. آشنایی و کسب مهارت در زمینه اجرای hottap طبیعتاً پیش شرط انجام یک عملیات خوب است و از این رو مجریان باید نسبت به تمامی خلل و فرج کار آشنایی کامل داشته باشند. انجام عملیات هات تپ یک فرایند چند مرحله ای بوده و دارای چند زیر فرایند است که بعضاً مهارت های متنوعی را می طلبند. فرایندهای فنی و صنعتی کار گرم hottapping نیاز به مهارت های زیر دارد:

– اپراتور فنی

از آن جا که هات تپ یک عملیات فنی است اپراتورهای مرتبط به آن باید مهارت و آشنایی کافی با کار فنی خصوصا در حوزه خطوط لوله و در مراکز پالایشگاهی و پتروشیمی داشته باشند. چنان که می دانیم هر فیلد صنعتی الزامات و ادوات خاص خود را دارد که آشنایی با آن ها به یک اپراتور کمک می کند تا فرایندها را با سرعت و مهارت بالاتری به پیش ببرد. اپراتورهای عملیات hottapping در هر کدام از بخش هایش نیز باید آشنایی کافی با این دست الزامات داشته باشند تا بتوانند در تسریع فرایند بیشتر یاری رسانی کنند.

– اپراتور تأسیساتی

بخشی از نیازهای عملیات hottap تأسیساتی است. چنان که می دانیم این عملیات روی خطوط لوله و معمولاً در محیط هایی انجام می شود که دسترسی مستقیم به تأسیسات فراهم نیست. تأسیسات برقی مهم ترین این موارد است که می بایست برای انجام کار تأمین شود. حتی فرایندهایی نظیر ساخت اتصال نیز ممکن است به اقتضای نیاز پروژه در محیط های دور از دسترس انجام شود. در این شرایط باید تأسیسات برقی، کارگاه و محل مناسب انجام کار، و امکاناتی از این دست فراهم شود. اپراتورها باید توانایی تأمین تأسیسات با توجه به تجهیزات در اختیار قرار گرفته را داتشه باشند. برای مثال وقتی برای تأمین برق ژنراتور دیزلی به محل اعزام می شود، چه بهتر آن که اپراتورهای فنی کار اشنایی با عملکرد، طرز کار، تعمیر و مواردی از این دست را داشته باشند.

– اپراتور هات تپ

گذشته از شاخصه های فنی آن، عملیات هات تپ مهارت های ویژه فنی خود را می طلبد و مستلزم آموزش ها و تجارب خاص خود است. اپراتورhot tap وظیفه باردهی به دستگاه هات تپ جهت انجام فرایند برش گرم را بر عهده دارد. باردهی باید به گونه ای انجام شود که بدون صدمه دیدن هیچ یک از اجزای دستگاه و نیز خط لوله، برش لوله را با موفقیت و به صورت کامل انجام دهد.

هات تپ و مهارت اپراتور اجرای کار گرم هات تپ مهارت ها در هات تپ کدامند؟ IMG 1141 1024x1024
مهارت اپراتور؛ رمز موفقیت در عملیات هات تپ

در این فرایند کاتر روی سطح لوله می گردد و ضمن حرکت دورانی، لوله را در ضمن جریان سیال برش می دهد. کاتر با لوله درگیر می شود و ضمن اصطکاک با آن از طریق الماسه های برش، لوله را می برد. باردهی به کاتر از طرف اپراتور باید به قدری ماهرانه انجام شود که این فرایند با کمترین ضریب خطا انجام شود. اپراتور هات تپ همچنین باید اجزا و عملکرد دستگاه هات تپ را کاملاً بشناسد تا در ضمن برش نسبت به کم و کیف فرایند و ایرادات احتمالی آن اشراف داشته باشد. این امر در پیشگیری از خطاهای احتمالی کمک می کند.

– برقکار:

چنان که می دانیم دستگاه هات تپ با موتور محرک پاوریونیت که یک دستگاه هیدرولیکی است کار می کند. پاوریونیت انرژی الکتریکی را دریافت می کند و از این رو دارای مکانیزم الکتریکی است. آشنایی با عملکرد الکتریکی پاوریونیت از اصول مهم در پیشبرد عملیات hottap است. این دستگاه با برق سه فاز کار می کند و آشنایی و اشراف نسبت به مکانیزم ورودی آن از اهمیت اساسی برخوردار است. در بسیار از مواقع به دلایل عدیده موتور از کار می ایستد و ادامه کار با وقفه مواجه می شود. ممکن است ایراد جزئی و سریعا قابل رفع باشد اما به دلیل عدم مهارت اپراتورها و نیروی فعال در محیط کار انجام نشود. ولی همین مشکل و نارسایی کوچک می تواند برای ساعت ها یک کار را معطل کند و چه بسا در صورت فقدان نیروی ماهر و کارآشنا در زمینه برق، پروژه به صورت موقت تعطیل شود. در این دست شرایط وجود یک تکنیسین کارآشنا می تواند کمک شایانی بکند. دست کم مجری hottapping موظف است که سیستم الکتریکی دستگاه پاوریونیت خود را همیشه و خصوصاً پیش از انجام پروژه مورد بازرسی قرار دهد تا در حین کار کمترین آسیب را به پروژه ایجاد کند.

– جوشکار

جوشکاری بدون شک مهم ترین فرایند در عملیات هات تپ محسوب می شود. عملیات جوشکاری روی خطوط لوله هم به لحاظ میزان زمانی که صرف می کند، هم به لحاظ میزان دقت و برنامه ریزی ها و دستورالعمل های مهندسی که می بایست برای انجام کار hottap تدوین شود، هم به لحاظ حساسیت بالای فرایندی و خطرات بالقوه ای که می تواند بر کار وارد نماید مهم ترین جزء در عملیات هات تپ گیری محسوب می شود و از این رو اهتمام ویژه به آن ضروری است. تدوین دستورالعمل های جوشکاری بخشی از کار را شامل می شود و بخش مهم تر انتخاب جوشکارانه متبحر و آشنا به فرایند جوشکاری روی خطوط لوله است. از طرفی انجام عملیات hottap نیازمند ساخت اتصالات و نصب آن ها روی خط لوله است و این فرایند نیز معمولاً از طریق جوشکاری انجام می شود. بنابراین جوشکار متبحر از اصلی ترین پیش نیازهای یک عملیات hottap با کیفیت بالاست.

هات تپ و جوشکاری روی خط لوله هات تپ مهارت ها در هات تپ کدامند؟ welding min
جوشکاری در هات تپ

بهره گیری از نیروی کار ماهر در تمامی زمینه های صنعتی دارای اهمیت است، اما طبیعتا هر چه فرایندها پیچیده تر، دشوارتر و حساس تر می شوند و متغیرهای فنی و ایمنی آن شدت خطر و آسیب بالقوه بیشتری را اقتضا می کنند، لزوم بهره گیری از نیروی کار ماهر ضروری و ضروری تر می شود. نیروی کار مجرب می تواند نقش زیادی در پیشبرد کار با اطمینان بالا داشته باشد. پرسنلی که سال ها و به دفعات در عملیات hottap درگیر بوده اند و با خلل و فرج آن آشنایی بیشتری دارند می توانند اهرمی مثبت و کارآمد در اجرای یک کار خوب به حساب بیایند. آن ها می توانند حتی به همدیگر کمک کنند و ایرادات احتمالی همدیگر را برطرف کنند. کار تیمی بدون شک نقشی مهم در ارتقای فرایندها خواهد داشت و نیروی ماهر در زمینه هات تپ ضامن ایمنی و کیفیت فرایند خواهد بود.