5 راهکار ایمنی کارگاه هات تپ

هات تپ عملیاتی in site و در محل محسوب می شود و از این رو می توان گفت بخش اعظم فرایندهای مربوط به آن، به خصوص فرایند اصلی مربوط به هات تپ در محل انجام کار و روی خط لوله یا مخزن انجام می شود. اما به هر حال برخی مراحل آماده سازی پروژه در کارگاه و ورک شاپ انجام می گیرد. فرایندهایی که در کارگاه انجام می شود در درجه اول ساخت اتصال و در درجه دوم آماده سازی دستگاه هات تپ خواهد بود. فرایندهای فنی این دو عمل الزامات مربوط به خود را دارد اما باید توجه داشت که ایمنی کار در کارگاه جهت همین دو فرایند الزامات خاص و ویژه خود را می طلبد.

هات تپ و آماده سازی در کارگاه هات تپ 5 راهکار ایمنی کارگاه هات تپ 20150106 134548 min e1560922001528
آماده سازی دستگاه هات تپ در کارگاه

برای این که ساخت اتصال و آماده سازی دستگاه با ایمنی بالا انجام شود توجه به برخی نکات ضروری است که در ادامه برخی از آن ها اشاره می شوند:

  1. نکته اول این است که هیچ کدام از تحهیزات و دستگاه ها و ماشین آلات در محل استقرار خود رها نباشند و حتما با حفاظ ها و ابزارهایی از این دست محافظت شوند. بسیاری از این تجهیزات خود دارای پایه های ایمن هستند و نیاز به محافظت ندارند اما دیگر تجهیزات شایسته توجهند. برای مثال دستگاه جوش سوار بر پایه ها و چرخ های خود در محل استقرار می یابد اما کسپول های اکسیژن و تحهیزات مربوط به جوش آرگون نیاز به بست در محل چرخ یا بسته شدن در هر محلی را دارند که در آن استقرار یافته اند. خود دستگاه هات تپ از این حیق شایسته بیشترین توجه است. دستگاه هات تپ یا باید روی پایه های متناسب با سایز و وزن خود مستقر شده باشد و یا در صورت استقرار روی زمین باید دو جانب آن با ابزارهای لازم ساپورت شوند تا دچارحرکت نشود. حرکت و سقوط این ابزارها می تواند هم به خود دستگاه ها آسیب برساند و هم پرسنل فعال در محیط کارگاه
  2. نکته دوم ضرورت وجود جرثقیل و سایر تجهیزات حمل و نقل ابزارهاست. اکثر ماشین آلات و ابزارهای مربوطه به عملیات hottap سنگین وزن بوده و حمل دستی آن ها هرگز توصیه نمی شود. برای مثال اتصال سه راهی در فرایند ساخت مدام باید جابجا شود تا فرایند ساخت و مونتاژ قطعات آن به درستی انجام شود. از آن جا که این اتصالات معمولاً سنگین وزن هستند توصیه می شود حتی الامکان ولو برای جابجایی جزئی آن ها از تجهیزات حمل استفاده شود. خود دستگاه هات تپ برای استقرار در محل و آماده سازی، و متعاقب آن حمل برای ارسال به مقصد در کارگاه جابجا خواهد شد. بدیهی است که وجود جرقیل برای حلم و نقل هایی از این دست ضروری است. هر گونه حمل دستی بارها و تجهیزات و ماشین آلات در زمانی که کوچک ترین آسیب بالقوه و بالفعلی روی نیروی کار تحمیل می کند توصیه نمی شود و مجریان کار باید به این نکته توجه ویژه داشته باشند.
  3. کارگاه آماده سازی فرایند هات تپ باید شرایط تنفسی مناسبی داشته باشد. این امر خصوصاً در شرایطی اهمیت بیشتری می یابد که بدانیم ساخت اتصالات اغلب با روش جوشکاری خواهد بود و آلودگی های ناشی از آن می تواند مضر باشد. بنابراین کارگاه hot tap باید دارای سیستم تهویه مناسب و در محلی عاری از آلودگی های مجتمع صنعتی باشد.
  4. محل کار هات تپ باید از تداخل های فرایندی کاملا بری باشد. هیچ عملیات موازی ای در محلی که نیم hottap در آن مشعول به کار استا نبایستی صورت گیرد. این کار نیازمند فضای اختصاصی استو این امر نه فقز به منظور تسهیل کار تیم هات تپ، بلکه به حاطر حفظ ایمنی و امنیت سایر کارکنان مجتمع های صنعتی نیز هست. از ان جا که کارکنان عادی و فاقد مهارت و آشنایی نسبت به عملیات هات تپ و الزامات آن ممکن است اشراف کافی در خصوص فرایندها، خطرات احتمالی و شدت آن ها نداشته باشند حضور ان ها در محل خطرناک خواهد بود. عملیات های ساخت اتصال و آماده سازی دستگاه هات تپ توام با حمل و نقل و جانمایی ابزارهاست. حمل این ابزارها توسط جرثقیل خطر سقوط را افزایش می دهد، جوشکاری و فرایندهای مرتبط به آن و تمامی این موارد می توانند بر نیروی کار مجاور در محیط اسیب وارد کنند. از این رو برای تمرکز بیشتر بر کار باید محل از فرایندها و نیروی کار غیر مرتبط به هات تپ تخلیه شود.
  5. کارگاهی که تیم هات تپ در آن مشغول به کار است باید پیش از آغاز کار توسط تابلوها و علایم ایمنی، تجهیزات ایمنی و مواردی از این دست آماده سازی شود. وجود کپسول اطفاء حریق، جعبه کمک های اولیه، شماره تماس های اضطراری، ابزارهای ایمنی و حفاظت کار برای نیروی انسانی، سیستم روشنایی مناسب برای کار در ساعات غیر روز و مواردی از این دست جزو الزامات است. همچنین علایم و نشانه های ایمنی نظیر مسیر خروج، مسیرهای تردد و استقرار مجاز، محل های خطرناک و آسیب رسان و این دست موارد باید کاملا نصب و مشخص شده باشند.
عملیات هات تپ پس از اماده سازی در کارگاه هات تپ 5 راهکار ایمنی کارگاه هات تپ 20150107 150912 min
هات تپ

مجری عملیات hottapping باید پیش از آغاز کار از کارگاه بازدید نماید و موادر ذکر شده را به دقت بازرسی نماید تا از ناحیه کارگاه مشکلی متوجه مجموعه نباشد. اجرای هات تپ خود فرایندی حساس و شایسته توجهات ایمنی بسیار ویژه است، ام فرایندهای پشتیبانی و آماده سازی آن نیز به همان میزان باید توجه شوند تا کلیت کار با اطمینان و منطق پیش رود. طبیعی است که یک عملیات hot tap یک عملیات زنده روی خط لوله حاوی سیال است و ضریب حطر فرایندها در آن بسیار بالاست. محیط کارگاهی در هر شرایطی محیطی امن تر و مطمئن تر از محیط عملیاتی هات تپ خواهد بود، اما این به معنای غفلت و نادیده گرفتن الزامات ایمنی در آن محل نخواهد بود. کارگاهی که فرایندهای پشتیبانی هات تپ در آنجا به انجام می رسد نیز باید به نوبه خود امکانات، اقتضائات و شرایط ایمنی خاص خود را داشته باشد. در هر صورت در این مرحله از کار مقدمات اجرای هات تپ فراهم می شود و از آن مهم تر نیروی کار در آن محل مشغول فعالیت است، بنابراین ایمنی آن به همان میزان اجرای هات تپ حائز توجه و اهمیت است.