دستگاه هات تپ و انشعاب گرم

برای انجام یک عملیات موفق انشعاب گرم نیاز به دستگاهی داریم که هم امادگی فنی کار برایش فراهم شده باشد و هم توانمندی لازم برای این که کار را به انجام برساند را داشته باشد. به عبارتی دو فاکتور در انجام صحیح انشعاب گرم توسط دستگاه هات تپ باید لحاظ شود:

  • دستگاه هات تپ خود قابلیت و توان انجام کار مورد نظر داشته باشد
  • آماده سازی و تجهیز دستگاه هات تپ به درستی انجام شده باشد.

یک عملیات زمانی با موفقیت انجام خواهد شد که کلیه زمینه های آن فراهم شده باشد. ابتدا به ساکن دستگاه هات تپ باید قابلیت انجام کار را داشته باشد. در این صورت است که می توان با تجهیز آن عملیات انشعاب گرم را به انجام رساند. اگر دستگاه فاقد قابلیت های اولیه لازم باشد یا باید از انجام کار گرم توسط دستگاه دست کشید یا راهی برای توانمندسازی آن پیدا کرد. در ادامه به معیارهایی که توازن میان عملیات انشعاب گرم و دستگاه هات تپ برقرار خواهد کرد اشاره می شود:

دستگاه هات تپ:

اشاره شد که شرط انجام صحیحی عملیات انشعاب گرم دستگاه هات تپ متناسب با کار است و دستگاه هات تپ باید پایه و اساسی آنچنان داشته باشد که بتواند از پس ویژگی های فنی خط لوله و سیال برآید. چنان که واضح است هیج انشعاب گیری گرم از جانب لوله و سیال به دستگاه فشار وارد خواهد شد و اگر دستگاه توان تحمل آن را نداشته باشد عملیات ناموفق باقی خواهد ماند.

دستگاه هات تپ باید در درجه اول بتواند سایز مورد نظر برای انشعاب گیری را بزند. این دستگاه ها در مدل ها و سایزهای مختلف تولید و روانه بازار می شوند و برای انجام یک کار خود باید دستگاهی را انتخاب کرد که قابلیت انشعاب گیری در سایز مورد نظر را داشته باشد. برای مثال نمی توان برای انشعاب گیری 12 اینچی از دستگاهی استفاده کرد که تا 6 اینچ قابلیت دارد.

دستگاه هات تپ باید طول کافی برای پیشروی و برش کامل لوله را داشته باشد. در غیر این صورت طبیعتاً انجام عملیات انشعاب گرم ناقص باقی خواهد ماند. در مواقعی نیاز به پیشروی بیش از اندازه متعارف دستگاه هات تپ خواهد بود. در این دست شرایط باید محاسبات دقیق برای بدست آوردن میزان پیشروی لازم انجام گرفته، و برآورد که کدام دستگاه هات تپ می تواند پیشروی مورد نیاز را انجام دهد.

دستگاه هات تپ همچنین باید توان تحمل دمای خط و فشار آن را داشته باشد. این دو متغیر عواملی هستند که می توانند انشعاب گرم را دچار چالش کنند و از این رو باید دستگاهی را برگزید که سقف تحمل دما و فشار در آن بیشتر از میزان کاری خط لوله و سیال باشد.

در کل وظیفه مجری عملیات است که کلیه داده های تعیین کننده در عملیات انشعاب گرم را دریافت کرده و بر اساس آن ها یک دستگاه هات تپ را انتخاب کند که پاسخگوی تمامی متعیرها و داده ها باشد. عدم رعایت این نکته به معنای تن دادن به یک عملیات ناقص و پرخطر و ریسک است.

آماده سازی دستگاه هات تپ:

متناسب بودن دستگاه هات تپ با شرایط کاری تنها مقدمه اجرای عملیات انشعاب گرم نیست. دستگاه باید برای این که عملیات را به مطمئن ترین شکل ممکن انجام دهد آماده سازی و تجهیز شود. دستگاه هات تپ یک ماشین مکانیکی است که تحت فشار هیدرولیکی یا پنوماتیکی حرکت می کند و ضمن پیشروی توسط اپراتور، با لوله درگیر می شود. فرایند پیشروی؛ برش لوله و عقب نشینی دستگاه هات تپ، که در مجموع مراحل انشعاب گرم را تشکیل می دهند باید به نجوی انجام شود که هیچ ایراد فرایندی در آن مشاهده نشود. این امر نیز مستلزم آماده سازی دستگاه هات تپ پیش از نصب روی ولو و مجموعه است.

دستگاه هات تپ باید از حیث ابزارهای برش لوله، ابزارهای تحمل فشار لوله و سیال، پیشروی لازم، نیروی کار ماهر و مواردی از این دست کاملا آماده و مجهز باشد تا در حین کار دچار ایراد نشود. هر یک از این عوامل می تواند نقشی تاثیرگذار بر اجرای صحیح عملیات داشته باشد و در صورتی که آماده سازی دستگاه هات تپ به درستی انجام نشود باید انتظار هر گونه خطا و ریسکی را در انشعاب گرم داشت.

دستگاه هات تپ دستگاه هات تپ و انشعاب گرم

در مواردی پیش می آید که دستگاه هات تپ با شاخص های موجودی که دارد توان انجام عملیات مورد نیاز مشتری را ندارد. برای مثال ممکن است دستگاه هات تپ توان انشعاب گرم در دمای درخواستی مشتری را نداشته باشد. یا ممکن است سایز دستگاه هات تپ برای انشعاب گرم مورد نظر کافی نباشد. مواردی از این دست می توانند بر روند کار خلل وارد کنند و اجازه ندهند که انشعاب گیری به درستی انجام شود. در این شرایط تنها راه ممکن که دستگاه هات تپ را برای انشعاب گرم مورد نظر قابل استفاده می گرداند توانمندسازی آن است. یعنی باید به دستگاه قابلیت هایی فراتر از ویژگی های فنی خود آن داد. برای مثال می توان با استفاده از سیستم های خنک کننده دستگاه را برای انجام عملیات انشعاب گرم در دماهای خیلی بالا آماده کرد. یا می توان با استفاده از ابزارهای کمکی شفت را تقویت کرده و این امکان را فراهم کرد که پیشروی در سایز مورد نظر مشتری انجام شود.

مواردی از این دست پرشمار است اما امکان پذیری یا ناپذیری این اقدامات بستگی به توان و تبحر مجری انشعاب گرم و البته میزان قابلیت های خود دستگاه هات تپ دارد. بهر حال این دستگاه نیز سقف قابلیت هایی دارد و نمی توان با آن هر اقدامی را انجام داد. مجری انشعاب گرم می تواند تا جایی که استانداردها و الزامات اجازه می دهد توانمندسازی را انجام دهد؛ حال اگر کارهای انجام شده پاسخگوی عملیات انشعاب گرم بود می توان از دستگاه هات تپ بهره برد، اما اگر این امکان فراهم نبود باید از انجام کار سر باز زد و اجرای آن را موکول به تهیه و تجهیز دستگاهی کرد که قابلیت انجام آن را دارد.